Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació d'una nau industrial per a fabricació d'estructures metàliques
Director:  Santibañez Huertas, Pedro ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Aplicar conocimientos adquiridos a un proyecto de instalaciones eléctricas
  1. Recopilar información
  2. Elaborar borrador de Memoria y Anexo de de Cálculo
  3. Elaborar borrador de planos y resto de documentos
  4. Realizar comprobaciones y planos
  5. Pasar a documentación definitiva