Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Desarrollo de sistemas de medición para redes de sensores químicos
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Desenvolupament de circuits electrònics per mesurar sensors químics
  1. Definició de parámetres
  2. Disseny hardware
  3. Implementació Hardware
  4. Programació software
  5. Proves de validació finals