Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ELECTRIFICACIÓN URBANIZACIÓN CON C.T. Y LINEA DE A.T.
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • DISEÑO DE C.T.
  • DISEÑO DE LÍNEAS DE M.T.
  • DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DE B.T.
  • DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO
  1. CÁLCULO DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
  2. CÁLCULO DE LÍNEAS DE M.T.
  3. CÁLCULO Y DISEÑO DE ALUMBRADO PÚBLICO
  4. CÁLCULO Y DISEÑO DE LA DISTRIBUCIÓN EN B.T.