Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Controlador VGA para FPGA
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudio VGA
  • Estudio FPGA
  • Desarrollo IP
  • Simulacion
  • Verificacion