Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i simulació d'una màquina elèctrica lineal de reluctància commutada amb un programa informàtic.
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  Massagués Vidal, Lluís
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  -
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament