Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi tècnic i econòmic d'una central fotovoltaica de 100 KW interconectada a la xarxa elèctrica
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament