Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi de l'efecte de les ombres en una instalˇlació solar fotovoltaica
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teňric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament