Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ELECTRIFICACIÓ DE NAU INDUSTRIAL PER A FUSTERIA AMB CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • ESTUDIO DE CABLEADO Y PROTECCIÓN DE LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN
  • ESTUDIO DE CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
  • ESTUDIO Y DISEÑO DE INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
  1. CÁLCULO DE CABLES Y PROTECCION ES ELÉCTRICAS
  2. CÁLCULO DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
  3. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CON CONEXIÓN A RED