Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Simulació electromagnètica de la secció recta de tags RFID UWB
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament