Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño i cálculo de una instalación fotovoltaica en un municipio de la isla de Tenerife
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Teòric
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament