Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño de un parque eolico maritimo (offshore)
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament