Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Plà de gestió integrat d'un centre docent de cicles formatius branca elèctrica i electromecànica
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  -

Objectius
Procès de desenvolupament