Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Método para la estimación del momento de inercia de máquinas de inducción trifásicas a partir de su peso y altura de eje
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament