Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Software de control d’un sistema de mesura de L’Eficiència Quàntica Externa
Director:  Ferré Borrul, Josep ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament