Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño, implementación,modelado, control analógico y digital de un convertidor elevador con una estructura push-pull
Director:  Maixé Altes, Javier ;  Vidal Idiarte, Enric
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament