Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño de un Convertidor DC/DC Auxiliar para un Vehículo Eléctrico
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  Calvente Calvo, Francisco Javier
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  -
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament