Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Algoritme de detecció de cossos en moviment a partir d'una seqüència de vídeo
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Comprendre el funcionament dels algorismes d'extracció de fons
  • Comprendre els algorismes de detecció de moviment
  • Programar un algorisme basat en la entropia associada a informació
  • Test i comparació de l'algorisme
  1. Estudi d'algorismes: lectura d'articles
  2. Programació d'un o diversos algorismes
  3. Test i comprovació
  4. Comparació i estudi de millores