Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de generaciķ de barreges de gasos per a la calibraciķ de sensors.
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Escollir les vālvules de tancament adients per als mass-flow controllers i dissenyar els drivers corresponents
  • Diessenyar els software adient per a control del sistema via PC
  • Crear el front-end amb l'usuari per a poder gestionar de forma cōmode l'entorn que permeti automatitzar el funcionament
  1. Muntar un sistema de massflow controllers amb les seves respectives vālvules de tancament
  2. Establir el software de comunicaciķ dels mass flows i els drivers amb el PC
  3. Programar el front end amb l'usuari per a gestionar i automatitzar el sistema.