Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Practicas de Maquina Sencilla con FPGAs
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Planteamiento
  • Estudio VHDL, FPGA
  • Implementación Máquina sencilla
  • Manual practicas