Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal•lació Eléctrica i Enllumenat Públic de la Urbanització “Els Corralets”
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal·lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament