Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatizació i inspecció del procés d'etiquetatge d'envasos
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament