Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i Realització d'un Rectificador Viena Trifàssic per a un Generador Eòlic
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Realització d'un prototipus de 1 kW
  • Comprendre funcionament Màquina Síncrona
  1. Simulació del sistema amb PSIM
  2. Construcció de la planta
  3. Realització i programació del control
  4. Verificació Experimental.