Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d’un Simulador Solar per a la Caracterització de Cčl·lules Solars
Director:  Marsal Garví, Lluís Francesc ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament