Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  INSTALACIONES EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR CON ENERG═AS RENOVABLES
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament