Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Avaluaciķ i Modelat de les Caracteristiques dels Condensadors en Commutaciķ
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrōnica de Potčncia

Objectius
Procès de desenvolupament
  • EStudi repsosta dināmica diferents tipus condensadors en comutaciķ
  • Concretament: electrolítics, cerāmics (X7R, COG, Z5U,..), poličster, propilč, tāntal...
  • Programar amb LAbview un LCR per fer tests adequats a condensadors reals per avaluar-los
  • Comprovar el model dināmic connectant els condensadors a convertidors DC-DC típics (Boost, Buck, Cuk)
  • EStablir criteris de selecciķ
  1. Cerca bibliogrāfica
  2. Programaiķ Labview
  3. Reparaciķ o muntatge de les etapes convertidores commutades pels tests
  4. Extraure conclusions i recomanacions.