Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Projecte d'execució i manteniment de les instal·lacions d'un edifici multidisciplinar
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament