Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Generación combinada de energía eléctrica a partir de una central hidroeléctrica, constituida por dos embalses a diferentes cotas, y una central eólica.
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament