Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal·lació Elèctrica i enllumenat de la urbanització Mas d'en Parés
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament