Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Modelizacion de transformadores; analisis de transitorios mediante ATP
Director:  González Molina, Francisco ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Profundizar en el diseño de transformadores trifásicos
  • Introduccion al régimen transitorio en sistemas eléctricos de potencia
  • Introducción el paquete de simulación Electromagnetic Transient Program (EMTP)
  • Modelizar transformadores en EMTP