Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  GuitarBot
Director:  Cantó Navarro, Enrique F. ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudio solenoides
  • Desarrollo placa control
  • Desarrollo firmware
  • Pruebas