Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Diseño y realización de un dimmer senoidal de 3 kW
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament