Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació i instal·lacions del nou CAP de Vilaseca
Director:  Vilanova Salas, Xavier ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Dissenyar el Centre de Transformació i les instal·lacions eléctriques d l'edifici.
  • Dissenyar el sistema de climatització.
  • Dissenyar el sistem d'enllumenat.