Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Síntesi de transformadors de continua
Director:  Cid Pastor, Angel ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Analisis i simulació del convertidor boost amb filtre de sortida com transformador de DC
  • Analisis i simulació del convertidor buck amb dos inductors com transformador de DC
  • Realització electrónica del convertidor boost amb filtre de sortida com transformador de DC
  • Realització electrónica del convertidor buck amb dos inductors com transformador de DC