Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema de mesura mitjançant un multímetre i multiplexació de canals amb comunicació RS232
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Microcontroladors

Objectius
Procès de desenvolupament