Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi i aprofundiment sobre MHP orientat a docència
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Recollir informació estat actual MHP
  • Definir una plataforma de desenvolupament d'aplicacions MHP
  • Definir 2 practiques sobre MHP per la assignatura de televisió
  1. Recerca bibliografica
  2. Recerca de simuladors per internet
  3. Recerca de aplicacions Xlet
  4. Implementació de la plataforma de programació
  5. Redacció de dues practiques