Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema d’Adquisició de Dades i Seguidor de Deformacions Superficials en Estructures Constructives
Director:  Iñiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament