Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementació en llenguatge ‘C’ d’una xarxa Fuzzy ARTMAP amb una estratčgia de voting
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Programar la xarxa Fuzzy Artmap en C
  • Programar la estragegia de Voting en C
  • Comprobar el bon funcionament del programa amb conjunts de prova
  • Comparar la velocitat d'execució entre la versió Matlab i la versió C
  1. Entendre, pas per pas, el funcionament de la xarxa Fuzzy Artmap programada en Matlab
  2. Implementar totes les operacions amb matrius en l'entorn C
  3. Implementar totes les funcions que composen el programa en C
  4. Crear una interficie per l'usuari
  5. testejar i comparar els resultats amb conjunts de prova entre la versió Matlab i la versió C