Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ESTUDIO TECNICO Y ECONOMICO DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE 1 MW.
Director:  Cruz Pérez, Joaquín ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament