Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatitzaciˇ d'una EDAR amb automÓts VIPA.
Director:  Giral Castillˇn, Roberto ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatitzaciˇ

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudi de la planta de tractament de purins de l'empresa Tracjusa.
  • Disseny del sistema de control. Estudi de costos.
  • Programaciˇ d'aut˛mat i generaciˇ scada
  • Posada en servei
  1. Estudi de la planta de tractament de purins de l'empresa Tracjusa.
  2. Disseny del sistema de control. Estudi de costos (VIPA vs SIMATIC)
  3. Programaciˇ d'aut˛mat i generaciˇ scada
  4. Posada en servei
  5. Redacciˇ de la Mem˛ria .