Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicació de la tecnologia UWB per aplicacions Chipless RFID
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament