Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny de sistema de monotorització de potencia en una xarxa RFID
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament