Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny d'una planta fotovoltaica a Ulldecona
Director:  Barrado Rodrigo, JosÚ Antonio ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament