Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació i iluminació d'un polígon industrial
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Càlcul de l'enllumenat públic del polígon
  • Connexió a la xarxa de MT i distribució en MT del subministre d'energia elèctrica
  • Distribució del subministre d'energia elèctrica en BT