Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització del procés de càlcul del rendiment del cicle combinat de la CTCC Tarragona I
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament