Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificación de un polideportivo con instalación fotovoltaica en su tejado conectada a la red eléctrica.
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament