Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  VIVENDA AUTOSUFICIENT AMB ENERGIES RENOVABLES
Director:  Zeppa Durigutti, Edgardo ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Te˛ric
Temàtica:  Instal.lacions ElŔctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • C└LCUL DE LA INSTALĚLACIË EL╚CTRICA
  • C└LCUL DELS DIFERENTS SERVEIS
  • C└LCUL DEL SISTEMA DE POSTA A TERRA
  • C└LCUL DE DESC└RREGUES ATMOSF╔RIQUES
  • C└LCUL DE LA PISCINA
  1. BUSCAR LES POT╚NCIES DELS DIFERENTS RECEPTORS
  2. DISENY DE L'ESQUEMA UNIFILAR
  3. DISENY DE PROTECCIONS PER A DESC└RREGUES ATMOSF╔RIQUES I POSTA A TERRA
  4. DISENY DE PLAQUEAS SOLARS SOBRE COBERTA D'HABITATGE
  5. DISENY DE PISCINA