Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació i il·luminació d'un taller d'automoció
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Selecció i càlcul de secció dels conductors elèctrics i quadres de distribució
  • Il·luminació interior, exterior i d'emergència
  • Instal·lació de posada a terra
  • Instal·lació de protecció contra incendis