Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  INSTALACIONES Y PUESTA EN MARCHA DE UN SECADERO DE JAMONES.
Director:  Cruz Pérez, Joaquín ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament