Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  ANALIZADOR DE GASES PARA VEHICULOS DE GASOLINA
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament