Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  DISEÑO DE UN BANCO DE CALIBRACIÓN DE CAUDALÍMETROS LÍQUIDOS
Director:  López López, José Ramón ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament